Jelenlegi hely

Természetesnyelv-feldolgozás

A nyelvtechnológia a strukturálatlan (folyó szövegek) vagy kis mértékben strukturált szöveges állományokból történő ismeret kinyerésének tudománya. A tudásmenedzsment fontosságát felismerő nagyvállalatok egyre jobban tisztában vannak a nyelvtechnológia által nyújtott lehetőségekkel, előnyökkel. Például az online üzleti hírszerzés, a célorientált online hírfigyelés, a blog elemzés mind a nyelvtechnológia eredményeire építenek.
A természetes nyelvek emberek közötti kommunikáció lebonyolítására alkalmasak. Ez a kommunikáció a számítógép számára sokszor nagyon nehezen értelmezhető elemeket (pl. stilisztikai jelleg, poliszémia, homonímia, stb.) tartalmaz, ugyanakkor a számítógépek rendelkeznek az embernél sokkalta nagyobb feldolgozási kapacitással. A nyelvtechnológia célja általánosan tehát az emberi nyelv feldolgozása a technika által adott előnyök kiaknázásával.
A nyelvtechnológia egy erősen interdiszciplináris terület, a mesterséges intelligencia, a nyelvészet és a szoftver mérnökség metszéspontjában. Konkrét alkalmazási feladatai pedig a szövegek gépi elemzésével az abban rejlő információkat automatikusan összegyűjtése, rendszerezése, szűrése. A nyelvtechnológia területéhez sorolhatóak továbbá a felhasználót dokumentumok létrehozásában segítő különböző helyesírás-ellenőrző, nyelvi-ellenőrző, tördelést végző, automatikus címkéző stb. programok.

A kutatási témaval kapcsolatos futó és korábbi projektjeink.