Jelenlegi hely

Érdeklődőknek

" " Az Informatikai Intézet által gondozott szakok

Az Informatikai Intézet által gondozott szakok

Az Informatikai Tanszékcsoport - majd 2016-tól Informatikai Intézet - 1990-ben vált a Természettudományi és Informatikai Kar önálló egységévé.

Jelenleg hat tanszékből áll, melyek a következők:

Az Intézettel mind oktatásban mind kutatásban szorosan együttműködik az MTA Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja.

Az Intézet 1993 óta folytat doktori képzést, korábban a Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola Informatika Programjának keretében, jelenleg az Informatika Doktori Iskolában.

Az Intézet kiad egy angol nyelvű tudományos folyóiratot, az Acta Cybernetica-t , amely nagyon fontos a kutatás és a PhD képzés szempontjából is. Ez a kiadvány közelítőleg 150, zömében külföldi intézményhez jut el.

A hallgatóink előtt is nyitva álló intézeti könyvtár könyvállománya folyamatosan bővül, jelenleg közel 5000 kötettel rendelkezik, továbbá 120 hazai és külföldi szakmai folyóirat jár előfizetéses vagy csere útján.

Az Intézet az oktatáshoz saját táblás, multimédiás és számítógépes oktatótermekkel rendelkezik, illetve az SZTE kezelésében levő termeket is igénybe vesz.

Az Intézet a számos alap mesterképzési, és osztatlan képzési szakon indít képzéseket. Ezek a következők:

A végzett hallgatók elhelyezkedési lehetőségei

Az informatika tanári diplomával jó, a programozó matematikusi és programtervező matematikusi oklevéllel nagyon jó; az okleveles mérnökinformatikusi valamint a közgazdasági programozó matematikusi diplomával pedig kiváló.

    Az Intézet lehetőség szerint támogatja a hallgatók külföldi részképzését. Ennek érdekében külföldi partnerekkel több nemzetközi projektben vesz részt az Intézet, melynek eredményeként számos hallgató élhet a külföldi részképzés lehetőségével.

    Természetesen a hallgatók bekapcsolódhatnak a tanszékeken folyó kutatásokba, és ezt végzés után folytathatják PhD képzés keretében. Hallgatóink tudományos munkáinak eredményeként rendszeresen színvonalas Országos Tudományos Diákköri dolgozatok születnek.

    Az Intézet gyakorlati oktatásra kiválóan felszerelt számítógépes kabinettermeket használ, amelyekben a hallgatók a tantervi órákon kívül is dolgozhatnak és számukra a szabad Internet-hozzáférés is biztosított.

További információk a www.inf.u-szeged.hu internet címen találhatók, valamint az Intézet  2011-ben készült kiadványában.  Szülők, osztályfőnökök, tanárok, diákok levelet írhatnak a felveteli@inf.u-szeged.hu e-mail címre, ahol szívesen állunk az érdeklődők rendelkezésére.